Loading...
Loading...
Menu

Må knuse noen egg for å lage omelett

22nd October 2015

Author: Jakob Schultz

Furuholmens nye fond skal være aktivt forvaltet og tar 0,7 prosent av forvaltningskapitalen i fast honorar opptil 350 millioner pund (cirka 4,4 milliarder kroner). Suksesshonoraret er ti prosent. Det betyr at det faste honoraret er langt lavere enn i bransjen ellers, som gjerne har to prosent i fast honorar uavhengig av fondets størrelse og utvikling.

Read full article in Dagens Naeringsliv

Register

To receive updates and latest news.

Register

Thank you for subscribing.